Bosphorus Story House

Bosphorus Story House

Günümüz dünyasında öğrenmenin tek yönlü akışı ortadan kalkmış durumda. Düzenlediğimiz etkinliklerle soru sormanın ve sorgulamanın geri plana atıldığı didaktik eğitimlere alternatif sunuyoruz. En büyük tutkumuz dünyayı, dünya insanlarını ve farklı eğitim modellerini yakından takip etmek. Biliyoruz ki,  ancak katılımcılarla interaktif paylaşıma ve çift-yönlü öğrenmeye dayalı etkinliklerle fark yaratmak mümkün. Sunduğumuz deneyimle yalnızca öğrenmeyi değil eğlenmeyi de vadediyoruz.